Brand: Yakakentte sahil düzenleme çalışmaları tüm hızyla devam ediyor