Ondokuz Mayıs Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seden Doğan